W dniu 15 listopada 2017 r. zakończyło się 50. posiedzenie Senatu. W tym dniu Izba opowiedziała się za przyjęciem bez poprawek nowelizacji ustawy budżetowej na rok 2017. Podjęła też 2 uchwały okolicznościowe. W uchwale w 150. rocznicę urodzin prof. Ignacego Mościckiego, prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej w latach 1926–1939 Senat oddaje hołd Ignacemu Mościckiemu, wybitnemu wynalazcy i naukowcowi, budowniczemu polskiego przemysłu chemicznego, jednemu z najważniejszych polityków okresu międzywojennego, który odegrał doniosłą rolę w najnowszych dziejach Polski. W uchwale przypomniano, że Ignacy Mościcki studiował chemię na Politechnice Ryskiej, następnie w Londynie kontynuował naukę w Technical College w Finsbury, rozpoczął studia uzupełniające z zakresu fizyki i matematyki na Uniwersytecie we Fryburgu. W 1925 r. objął Katedrę Elektrochemii Technicznej Politechniki Warszawskiej. Był autorem ponad 60 prac naukowych, ponad 40 patentów polskich i zagranicznych, a jego największym sukcesem naukowym było opracowanie przemysłowej metody otrzymywania kwasu azotowego poprzez syntezę tlenków azotu w łuku elektrycznym. Z jego inicjatywy i w wyniku jego działań w latach 1928–30 zostały wybudowane Państwowe Zakłady Związków Azotowych w Tarnowie.

Więcej…

 

Późnym popołudniem w sobotę 11 listopada 2017 r. w hali sportowej w Libiążu rozpoczęła się Biesiada Patriotyczna zorganizowana z okazji Narodowego Święta Niepodległości. W uroczystej zabawie uczestniczył m. in. senator Andrzej Pająk, który przyznał, że na imprezie pojawił się po raz pierwszy i był zauroczony atmosferą. W tym roku motywem przewodnim biesiady patriotycznej były różne zawody.

 

W sobotę 11 listopada 2017 r. senator Andrzej Pająk wziął udział w Wadowicach w Narodowym Święcie Niepodległości. Obchody rozpoczęły się od Mszy Świętej w kościele św. Piotra Apostoła w Wadowicach, po której przemaszerowano w asyście orkiestry dętej OSP Klecza i OSP Chocznia pod pomnik 12 Pułku Piechoty. Pod pomnikiem „dwunastaków” kilkadziesiąt delegacji złożyło kwiaty i oddało hołd walczącym i poległym za ojczyznę, nie zabrakło także przemówień senatora Pająka, jak również władz miejskich i powiatowych. Dalsza część obchodów odbyła się na rynku w Wadowicach, gdzie Gmina Wadowice zorganizowała piknik patriotyczny.

 

W dniu 10 listopada 2017 r. zakończyło się 2-dniowe 49. posiedzenie Senatu. Tego dnia senatorowie zapoznali się z informacją o działalności rzecznika praw obywatelskich za rok 2016 oraz o stanie przestrzegania wolności i praw człowieka i obywatela, którą przedstawił rzecznik Adam Bodnar. Podczas 49. posiedzenia Izba rozpatrzyła 11 ustaw, do 1 wprowadziła poprawki. Zdecydowano także o wniesieniu do Sejmu 2 projektów ustaw. Senat wprowadził 9 poprawek do ustawy o zmianie ustawy o repatriacji oraz ustawy o cudzoziemcach (projekt poselski). Doprecyzowano m.in., że przepisy ustawy o cudzoziemcach będą miały zastosowanie nie tylko do wydawania kart pobytu, ale również do ich wymiany i unieważnienia. Nowelizacja wprowadza zmiany w przepisach określających zasady i tryb uznania osób polskiego pochodzenia za repatriantów, a także udzielania im pomocy przez państwo. Obejmuje pomocą całe rodziny repatriantów, a nie poszczególnych ich członków. Ustawa wprowadza określenie „najbliższej rodziny repatrianta”; są nią małżonek repatrianta i jego małoletnie dzieci. Przewiduje podniesienie o 25 tys. zł wysokości pomocy na zakup mieszkania na rodzinę. Oznacza to, że łącznie rodzinie repatriantów będzie przysługiwać 50 tys. zł dotacji. Nowelizacja zakłada także odstąpienie od warunku wydania wizy krajowej w celu repatriacji, polegającego na wykazaniu deportowania lub zesłania przez władze ZSRR. Wymóg ten uniemożliwiał przyjazd do Polski w ramach repatriacji osób, które, spełniając pozostałe warunki repatriacji, nie znajdowały się w posiadaniu dowodów potwierdzających fakt swojej deportacji lub swoich przodków.

Więcej…

 

W dniu 9 listopada 2017 roku w Oświęcimskim Centrum Kultury odbyła się powiatowa uroczystość z okazji Narodowego Święta Niepodległości, w której udział wziął senator Andrzej Pająk. Podczas powiatowej uroczystości, którą poprowadziła dyrektor Młodzieżowego Domu Kultury, pani Bogumiła Goryczka, zostały wręczone nagrody laureatom III Powiatowego Konkursu Historycznego "SOLIDARNI" oraz laureatom Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej. Gala rozpoczęła się polonezem w wykonaniu grupy tańca towarzyskiego Młodzieżowego Domu Kultury. Na zakończenie wystąpili laureaci Powiatowego Konkursu Pieśni Patriotycznej.

Wystąpienie Andrzeja Pająka

O POLSKO! Odmów „Odpoczynek wieczny”

 

„Dzień 11 listopada, jako rocznica odzyskania przez Naród Polski niepodległego bytu państwowego i jako dzień po wsze czasy związany z wielkim imieniem Józefa Piłsudskiego, zwycięskiego Wodza Narodu w walkach o wolność Ojczyzny – jest uroczystym Świętem Niepodległości”. Taki był zapis w ustawie z dnia 23 kwietnia 1937 r. ustanawiający dla Polski najważniejsze święto państwowe.

Od tego czasu różnie to święto było obchodzone, jego przebieg był związany z historią Polski, z wydarzeniami jakie przeżywał Naród. A były to wydarzenia dramatyczne: II Wojna Światowa, komunistyczna niewola; oraz radosne: upadek tegoż systemu i odzyskanie wolności. Ten rok jest rokiem nadającym obchodom Święta Niepodległości szczególny wydźwięk i wymowę. Odbywa się w roku poprzedzającym przyszłoroczny Jubileusz 100 – lecia odzyskania Niepodległości, a zarazem rok 2017 jest Rokiem Józefa Piłsudskiego; Rokiem Tadeusza Kościuszki oraz Rokiem Generała Józefa Hallera. W okolicznościowych uchwałach Sejm i Senat Rzeczypospolitej Polskiej postanowiły przybliżyć tych bohaterów narodowych, szczególnie młodemu pokoleniu, ukazać ich wyjątkowy heroizm w walce o odzyskanie przez Polskę niepodległości, przypomnieć ich zasługi dla Ojczyzny.

Więcej…

 

W dniu 5 listopada 2017 r. w parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Płazie odsłonięto i poświęcono 21. punkt na Szlaku Miejsc Papieskich Ziemi Chrzanowskiej. Parafianie podziękowali tym samym Bogu za dar Świętego Jana Pawła II, który jako metropolita krakowski dokonywał wizytacji kanonicznej w Płazie w kwietniu 1975 roku. W uroczystości uczestniczyli: Damian Muskus - biskup pomocniczy krakowski, senator Andrzej Pająk, starosta Janusz Szczęśniak, wicestarosta Krzysztof Kasperek oraz przedstawiciele chrzanowskiego samorządu. Uroczystość uświetniono recytacją fragmentów "Tryptyku Rzymskiego" Jana Pawła II, a na zakończenie spotkania tradycyjnie zaśpiewano "Barkę" - ulubioną pieśń Ojca Świętego.

 

W sobotę 4 listopada 2017 r. delegacja Senatu RP z senatorami Grażyną Sztark i Andrzejem Pająkiem wzięła udział w ceremonii „Ogień Niepodległości” w Lasku Polskim w Kostiuchnówce na Ukrainie. Jest to doroczna uroczystość, poświęcona pamięci Legionistów Marszałka Józefa Piłsudskiego, poległych w bitwie z wojskami bolszewickimi niedaleko wsi Kostiuchnówka. Po nabożeństwie i oficjalnych uroczystościach na terenie Polskiego Lasku, został pobrany Ogień Niepodległości, który jest składany na grobach Nieznanego Żołnierza i pomnikach w trakcie obchodów Święta Odzyskania Niepodległości 11 listopada w Warszawie, Lublinie i wielu innych miastach w Polsce.

 

W dniu 3 listopada 2017 r. w Jabłonce samorządy Gmin Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja zorganizowały forum w sprawie sprzeciwu wobec planów utworzenia parków krajobrazowych na terenie gmin. W spotkaniu wziął udział senator Andrzej Pająk. W burzliwej dyskusji dominowały głosy sprzeciwu, kwestionujące założenia utworzenia parków krajobrazowych w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego. W wypowiedziach postulowano o dokonanie zmian w projekcie w/w Planu z uwzględnieniem zastrzeżeń wskazanych w wystąpieniach. Na zakończenie wszyscy wójtowie, organizatorzy forum, podpisali rezolucję Samorządowców i Mieszkańców Gmin: Bystra-Sidzina, Czarny Dunajec, Jabłonka, Jordanów, Maków Podhalański, Raba Wyżna, Spytkowice i Zawoja wyrażającą sprzeciw w sprawie projektu Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Małopolskiego.

 

 

 

Dzisiaj...
Dzisiaj jest: 22 Czerwiec 2024    |    Imieniny obchodzą: Paulina, Jan, Tomasz
Kontakt

Biuro Senatora Andrzeja Pająka

poniedziałek - piątek od godz. 8:30 do 14:00

ul. Adama Mickiewicza 139

34-200 Sucha Beskidzka

e-mail: biuro@pajakandrzej.pl

e-mail: dyrektor@pajakandrzej.pl

tel/fax: 33 873 39 16, 504 751 148, 504 751 163

 

 

Filia Biura Senatorskiego

w Trzebini

ostatni piątek miesiąca od godz. 9:00 do 11:00

ul. Rynek 18 (II piętro)

32-540 Trzebinia

 

Filia Biura Senatorskiego

w Wadowicach

poniedziałek od godz. 10:00 do 12:00

ul. Karmelicka 5

34-100 Wadowice

Budynek ZOZ (parter)


Pogoda
Klub Parlamentarny PIS

MyPIS

Informacja Samorządowa

Regionalny Portal Informacyjny

Małopolska Kronika Beskidzka

ALTERNATYWA PIS


Joomla extensions by Siteground Hosting